§ 5. - Zwrot ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r. i obowiązuje do 31 grudnia 1931 r. włącznie. Jednocześnie z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 464) oraz z dnia 28 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 371).