§ 3. - Zwrot ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.
§  3.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zachowując ważność na przeciąg 9 miesięcy od daty ich wystawienia i mogą służyć do uiszczania należności celnych za wszelkie towary, sprowadzane z zagranicy w każdym z urzędów, upoważnionych do wystawiania kwitów.