Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.22.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 marca 1924 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz .Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Ma linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się taryfę osobową:
a)
na linjach Wilanowskiej i Grójeckiej:
do6jednostektaryfowychwkl.IIIodosobyi kilometra,
"9""""II"""

oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem osób;

b)
(uchylona).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą punkt A) § 2 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 135, poz. 1131).
1 § 1 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 27 maja 1924 r. (Dz.U.24.44.475) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1924 r.