Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na linji Jabłonna - Wawer - Karczew towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 maja 1924 r.
o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na linji Jabłonna-Wawer-Karczew towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz. ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. 1919 r. № 14 poz. 152) w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Na linji Jabłonna-Wawer-Karczew towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych zmienia się opłaty:
a)
za przewóz osób:

na 5 groszy w klasie III od osoby i kilometra,

na 71/2 groszy w kl. II od osoby i kilometra i

b)
(uchylona).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1924 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: punkt b) § 1 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dn. 6 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 22 poz. 244) i punkt B-2 paragrafu 2 rozporządzenia z dn. 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 135 poz. 1131).
1 § 1 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 1925 r. (Dz.U.25.59.420) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1925 r.