§ 2. - Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.22.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą punkt A) § 2 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 135, poz. 1131).