§ 1. - Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.22.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.
§  1. 1
Ma linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się taryfę osobową:
a)
na linjach Wilanowskiej i Grójeckiej:
do6jednostektaryfowychwkl.IIIodosobyi kilometra,
"9""""II"""

oraz w tymże stosunku wszelkie inne opłaty, związane z przewozem osób;

b)
(uchylona).
1 § 1 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 27 maja 1924 r. (Dz.U.24.44.475) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1924 r.