Tymczasowe przekazanie Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania... - Dz. Praw P. Pol.1919.14.152 - OpenLEX

Tymczasowe przekazanie Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.152

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich.

Do czasu ustawowego unormowania przez prawo trybu wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich, wydawanie tych przepisów i ustalanie taryf przekazuje się tymczasowo Ministrowi Komunikacji w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.
Dan w Warszawie, dn. 7 lutego 1919 r.