Organizacja i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.86

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 stycznia 1947 r.
o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Na podstawie art. 1 ust. 8 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 83) oraz art. 8 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131), zmienionej ustawą z dnia 23 lipca 1945 r. (Dz. U. R. P. NR 30, poz. 181) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się obwodowe urzędy inwalidzkie, których ilość, siedzibę i zakres właściwości terytorialnej ustala się w załączniku Nr 1 do rozporządzenia niniejszego.
2.
Obwodowe urzędy inwalidzkie są urzędami inwalidzkimi pierwszej instancji. Kierownikiem obwodowego urzędu inwalidzkiego jest naczelnik mianowany przez Prezesa Głównego Urzędu Inwalidzkiego.
Do zakresu działania obwodowego urzędu inwalidzkiego należy:
1)
przyjmowanie roszczeń o zaopatrzenie inwalidzkie i wniosków o uznanie osób za zaginione bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych;
2)
przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w tych sprawach;
3)
przyznawanie zaopatrzenia inwalidzkiego;
4)
sprawowanie opieki, wynikającej z przepisów o zaopatrzeniu inwalidzkim;
5)
wykonywanie innych czynności na zlecenie właściwego okręgowego urzędu inwalidzkiego i Głównego Urzędu Inwalidzkiego.
1.
Tworzy się okręgowe urzędy inwalidzkie, których ilość, siedzibę i zakres właściwości terytorialnej ustala się w załączniku Nr 2 do rozporządzenia niniejszego.
2.
Okręgowe urzędy inwalidzkie są urzędami inwalidzkimi drugiej instancji. Kierownikiem okręgowego urzędu inwalidzkiego jest dyrektor, mianowany przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Inwalidzkiego.
Do zakresu działania okręgowego urzędu inwalidzkiego należy:
1)
orzekanie w drugiej instancji w sprawach zaopatrzenia inwalidzkiego;
2)
dokonywanie wypłat zaopatrzenia pieniężnego;
3)
orzekanie w pierwszej instancji w sprawach kapitalizacji rent;
4)
sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych obwodowych urzędów inwalidzkich;
5)
sprawowanie nadzoru nad położonymi na jego terenie działania zakładami i urządzeniami dla inwalidów;
6)
wykonywanie innych czynności na zlecenie Głównego Urzędu Inwalidzkiego.
Do orzekania o związku przyczynowym uszkodzenia zdrowia ze służbą wojskową, o stopniu utraty zdolności zarobkowej, spowodowanej tym uszkodzeniem, oraz o prawie do dodatku na pielęgnację i wysokości tego dodatku, jak też o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych - powołane są:
1)
w pierwszej instancji - inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie;
2)
w drugiej i ostatniej instancji - inwalidzkie komisje odwoławcze.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie urzędują przy obwodowych urzędach inwalidzkich, a inwalidzkie komisje odwoławcze przy okręgowych urzędach inwalidzkich i są miejscowo właściwe dla osób zamieszkałych w odpowiednich obwodach i okręgach.
W skład inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej wchodzą:
1)
naczelnik obwodowego urzędu inwalidzkiego, bądź stały jego zastępca lub wyznaczony przez niego urzędnik obwodowego urzędu inwalidzkiego, posiadający ukończone studia prawnicze - jako przewodniczący;
2)
lekarz obwodowego urzędu inwalidzkiego;
3)
lekarz czynnej służby wojskowej, delegowany przez władze wojskowe;
4)
przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład inwalidzkiej komisji odwoławczej wchodzą:
1)
dyrektor okręgowego urzędu inwalidzkiego, bądź stały jego zastępca lub wyznaczony przez niego urzędnik okręgowego urzędu inwalidzkiego, posiadający ukończone studia prawnicze - jako przewodniczący;
2)
lekarz okręgowego urzędu inwalidzkiego;
3)
lekarz czynnej służby wojskowej, delegowany przez władze wojskowe;
4)
przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Przedstawiciela Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 pkt 4 i § 8 pkt 4) i dwóch jego zastępców powołuje Prezes Głównego Urzędu Inwalidzkiego na wniosek dyrektora okręgowego urzędu inwalidzkiego spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem komisji może być inwalida nieposzlakowanej przeszłości i zamieszkały na obszarze działania komisji.
2.
Prezes Głównego Urzędu Inwalidzkiego może w każdym czasie odwołać przedstawiciela Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej lub jego zastępców i powołać na ich miejsce innych kandydatów.
Przy orzekaniu w sprawach o uznanie za zaginionego bez własnej winy w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie działań wojennych zamiast lekarza czynnej służby wojskowej wchodzi w skład inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej (§ 7) urzędnik obwodowego urzędu inwalidzkiego, w skład zaś inwalidzkiej komisji odwoławczej (§ 8) - urzędnik okręgowego urzędu inwalidzkiego.
1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.
Równocześnie traci moc rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 189).
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

OBWODOWE URZĘDY INWALIDZKIE

Lp.NazwaSiedzibaWłaściwość terytorialna
1.Obwodowy Urząd Inwalidzki w m.st. Warszawiem.st. Warszawam.st. Warszawa i woj. warszawskie;
2.Obwodowy Urząd Inwalidzki w BiałymstokuBiałystokwoj. białostockie;
3.Obwodowy Urząd Inwalidzki w RzeszowieRzeszówwoj. rzeszowskie;
4.Obwodowy Urząd Inwalidzki w KrakowieKrakówm. Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, nowotarski, bialski, chrzanowski, limanowski, wadowicki i żywiecki;
5.Obwodowy Urząd Inwalidzki w TarnowieTarnówpowiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, nowosądecki i tarnowski;
6.Obwodowy Urząd Inwalidzki w LublinieLublinwoj. lubelskie;
7.Obwodowy Urząd Inwalidzki w KielcachKielcewoj. kieleckie;
8.Obwodowy Urząd Inwalidzki w ŁodziŁódźm. Łódź i woj. łódzkie;
9.Obwodowy Urząd Inwalidzki w BydgoszczyBydgoszczm. Bydgoszcz, m. Inowrocław i powiaty: bydgoski, chojnicki, inowrocławski, sępoleński, świecki, szubiński, tucholski, wyrzyski;
10.Obwodowy Urząd Inwalidzki w ToruniuToruńm. Toruń, m. Grudziądz, m. Włocławek i powiaty: brodnicki, grudziądzki, chełmiński, lipnowski, lubawski, nieszawski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski;
11.Obwodowy Urząd Inwalidzki w PoznaniuPoznańm. Poznań, m. Gniezno i powiaty: poznański, chodzieski, czarnkowski, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, szamotulski, średzki, śremski, wolsztyński, pilski, gnieźnieński, mogilański, wągrowiecki, wrześniński i żniński;
12.Obwodowy Urząd Inwalidzki w Ostrowie Wlkp.Ostrów Wlkp.m. Kalisz i powiaty: ostrowski, gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, leszczyński, rawicki, turecki wschowski, kolski i koniński;
13.Obwodowy Urząd Inwalidzki w MiędzyrzecuMiędzyrzecm. Gorzów i powiaty: międzyrzecki, strzelecki, gorzowski, skwierzyński, rzepiński, sulęciński, krośnieński, świebodziński, gubiński, zielonogórski i babimojski;
14.Obwodowy Urząd Inwalidzki w KatowicachKatowicem. Katowice, m. Chorzów, m. Sosnowiec i powiaty: katowicki, tarnogórski, lubliniecki, będziński i zawierciański;
15.Obwodowy Urząd Inwalidzki w OpoluGliwicem. Gliwice, m. Bytom, m. Zabrze i powiaty: dobrodzieński, glubczycki, grodkowski, kluczborski, kozielski, niemodliński, niski, oleski, opolski, prudnicki, raciborski, strzelecki, bytomski i gliwicki;
16.Obwodowy Urząd Inwalidzki w PszczyniePszczynapowiaty: pszczyński, rybnicki, bielski i cieszyński;
17.Obwodowy Urząd Inwalidzki w GdyniGdyniam. Gdynia, m. Gdańsk, m. Sopot i powiaty: gdański, morski, lęborski i kartuski;
18.Obwodowy Urząd Inwalidzki w StarogardzieStarogardpowiaty: elbląski, kościerski, starogardzki, malborski, kwidzyński, sztumski i tczewski;
19.Obwodowy Urząd Inwalidzki w OlsztynieOlsztynwoj. olsztyńskie;
20.Obwodowy Urząd Inwalidzki w SzczecinieSzczecinm. Szczecin i powiaty: chojeński, choszczeński, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, nowogardzki, pyrzycki, stargardzki, szczeciński i woliński;
21.Obwodowy Urząd Inwalidzki w KoszalinieKoszalinpowiaty: białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, miastecki, sławieński, słupski, szczecinecki, wałecki i złotowski;
22.Obwodowy Urząd Inwalidzki we WrocławiuWrocławwoj. wrocławskie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

OKRĘGOWE URZĘDY INWALIDZKIE

Lp.NazwaSiedzibaWłaściwość terytorialna
1.Okręgowy Urząd Inwalidzki w m.st. Warszawiem.st. WarszawaObwodowy Urząd Inwalidzki w m.st. Warszawie;
2.Okręgowy Urząd Inwalidzki w BiałymstokuBiałystokObwodowy Urząd Inwalidzki w Białymstoku;
3.Okręgowy Urząd Inwalidzki w RzeszowieRzeszówObwodowy Urząd Inwalidzki w Rzeszowie;
4.Okręgowy Urząd Inwalidzki w KrakowieKrakówObwodowe Urzędy Inwalidzkie w Krakowie i Tarnowie;
5.Okręgowy Urząd Inwalidzki w LublinieLublinObwodowy Urząd Inwalidzki w Lublinie;
6.Okręgowy Urząd Inwalidzki w KielcachKielceObwodowy Urząd Inwalidzki w Kielcach;
7.Okręgowy Urząd Inwalidzki w ŁodziŁódźObwodowy Urząd Inwalidzki w Łodzi;
8.Okręgowy Urząd Inwalidzki w BydgoszczyBydgoszczObwodowe Urzędy Inwalidzkie w Bydgoszczy i Toruniu;
9.Okręgowy Urząd Inwalidzki w PoznaniuPoznańObwodowe Urzędy Inwalidzkie w Poznaniu, Ostrowiu Wlkp. i Międzyrzecu;
10.Okręgowy Urząd Inwalidzki w KatowicachKatowiceObwodowe Urzędy Inwalidzkie w Katowicach, Opolu i Pszczynie;
11.Okręgowy Urząd Inwalidzki w GdańskuGdańskObwodowe Urzędy Inwalidzkie w Gdyni i Starogardzie;
12.Okręgowy Urząd Inwalidzki w OlsztynieOlsztynObwodowy Urząd Inwalidzki w Olsztynie;
13.Okręgowy Urząd Inwalidzki w SzczecinieSzczecinObwodowe Urzędy Inwalidzkie w Szczecinie i Koszalinie;
14.Okręgowy Urząd Inwalidzki we WrocławiuWrocławObwodowy Urząd Inwalidzki we Wrocławiu.