Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.241

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ I MINISTRA SKARBU
z dnia 28 czerwca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Obrony Narodowej w sprawie wyznaczania władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Na podstawie art. 8 i 78 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131, Nr 30, poz. 181 i z 1947 r. Nr 43, poz. 226) zarządza się, co następuje:
Władzami powołanymi do przyjmowania roszczeń do zaopatrzenia inwalidów i wniosków o uznanie osób za zaginione bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych tudzież do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w tych sprawach są następujące powiatowe władze administracji ogólnej, które sprawy te załatwiają przy pomocy referatów spraw inwalidzkich:
1)
w województwie białostockim - Starosta Powiatowy Białostocki dla osób zamieszkałych na terenie całego województwa białostockiego;
2)
w województwie gdańskim:
a)
Prezydent m. Gdyni - dla osób zamieszkałych w miastach: Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz na terenie powiatów: gdańskiego, kartuskiego, lęborskiego i morskiego,
b)
Starosta Powiatowy Starogardzki - dla osób zamieszkałych na terenie powiatów: elbląskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego;
3)
w województwie kieleckim - Starosta Powiatowy Kielecki dla osób zamieszkałych na terenie całego województwa kieleckiego;
4)
w województwie krakowskim:
a)
Starosta Powiatowy Krakowski - dla osób zamieszkałych w Krakowie i na terenie powiatów: bialskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, wadowickiego i żywieckiego,
b)
Starosta Powiatowy Tarnowski - dla osób zamieszkałych na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego;
5)
w województwie lubelskim - Starosta Powiatowy Lubelski dla osób zamieszkałych na terenie całego województwa lubelskiego;
6)
w województwie łódzkim - Starosta Powiatowy Łódzki dla osób zamieszkałych na terenie całego województwa łódzkiego i m. Łodzi;
7)
w województwie olsztyńskim - Starosta Powiatowy Olsztyński dla osób zamieszkałych na terenie całego województwa olsztyńskiego;
8)
w województwie pomorskim:
a)
Starosta Powiatowy Bydgoski - dla osób zamieszkałych w miastach Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz na terenie powiatów: bydgoskiego, chojnickiego, inowrocławskiego, sępoleńskiego, szubińskiego, świeckiego, tucholskiego i wyrzyskiego oraz
b)
Starosta Powiatowy Toruński - dla osób zamieszkałych w miastach: Grudziądzu, Toruniu i Włocławku i na terenie powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, nowomiejskiego, aleksandrowskiego, rypińskiego, toruńskiego, włocławskiego i wąbrzeskiego;
9)
w województwie poznańskim:
a)
Starosta Powiatowy Poznański - dla osób zamieszkałych w miastach: Gnieźnie, Pile i Poznaniu oraz na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowskiego, gnieźnieńskiego, kościańskiego, międzychockiego, mogileńskiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wolsztyńskiego, wrześnińskiego, wągrowieckiego i żnińskiego,
b)
Starosta Powiatowy Ostrowski - dla osób zamieszkałych w m. Kaliszu i na terenie powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego, krotoszyńskiego, kępińskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, rawickiego, tureckiego i wschowskiego,
c)
Starosta Powiatowy Międzyrzecki - dla osób zamieszkałych w m. Gorzowie oraz na terenie powiatów: babimojskiego, gorzowskiego, gubińskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, rzepińskiego, skwierzyńskiego, strzeleckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego;
10)
w województwie rzeszowskim - Starosta Powiatowy Rzeszowski dla osób zamieszkałych na terenie całego województwa rzeszowskiego;
11)
w województwie szczecińskim:
a)
Starosta Powiatowy Koszaliński - dla osób zamieszkałych w m. Słupsku i na terenie powiatów: białogardzkiego, bytowskiego, człuchowskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, miasteckiego, sławieńskiego, słupskiego, szczecineckiego, wałeckiego i złotowskiego,
b)
Starosta Powiatowy Szczeciński - dla osób zamieszkałych w mieście Szczecinie oraz na terenie powiatów: chojeńskiego, choszczeńskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, nowogardzkiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, szczecińskiego i wolińskiego;
12)
w województwie śląskim:
a)
Starosta Powiatowy Gliwicki - dla osób zamieszkałych w miastach: Bytomiu, Gliwicach, Nysie, Opolu, Raciborzu i Zabrzu oraz na terenie powiatów: bytomskiego, dobrodzieńskiego, gliwickiego, grodkowskiego, kluczborskiego, kozielskiego, niemodlińskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, raciborskiego, głubczyckiego i strzeleckiego,
b)
Starosta Powiatowy Katowicki - dla osób zamieszkałych w miastach: Chorzowie, Katowicach, Będzinie, Zawierciu i Sosnowcu oraz na terenie powiatów: będzińskiego, katowickiego, lublinieckiego, tarnogórskiego i zawierciańskiego,
c)
Starosta Powiatowy Pszczyński - dla osób zamieszkałych w mieście Bielsku oraz na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i rybnickiego;
13)
na obszarze miasta st. Warszawy - Starosta Grodzki Północno-Praski dla osób zamieszkałych w m. st. Warszawie i na terenie całego województwa warszawskiego;
14)
w województwie wrocławskim - Starosta Powiatowy Wrocławski - dla osób zamieszkałych na terenie całego województwa wrocławskiego.
Władzami powołanymi do orzekania o związku przyczynowym uszkodzenia zdrowia ze służbą wojskową, o stopniu utraty zdolności zarobkowej spowodowanej tym uszkodzeniem oraz o prawie dodatku na pielęgnację i o wysokości tego dodatku, jako też o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych są inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie w pierwszej, a inwalidzkie komisje odwoławcze w drugiej i ostatniej instancji.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie urzędują przy władzach administracji ogólnej, wyszczególnionych w § 1 i są miejscowo właściwe dla osób zamieszkałych w odpowiednich okręgach podanych w tymże paragrafie, a inwalidzkie komisje odwoławcze urzędują przy właściwych wojewódzkich władzach administracji ogólnej.
1.
W skład inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej wchodzą: jako przewodniczący delegat starosty w osobie kierownika referatu spraw inwalidzkich lub innego urzędnika starostwa, posiadającego ukończone studia prawnicze, oraz jako członkowie:

1. dwaj lekarze, z których jeden jest lekarzem referatu spraw inwalidzkich, a drugi - lekarzem czynnej służby wojskowej wyznaczonym przez władze wojskowe,

2. delegat władzy skarbowej,

3. przedstawiciel inwalidów.

2.
Lekarz referatu jest z urzędu referentem komisji.
1.
W skład inwalidzkiej komisji odwoławczej wchodzą: jako przewodniczący delegat wojewody (Prezydenta m. st. Warszawy) w osobie naczelnika wydziału spraw inwalidzkich albo innego urzędnika urzędu wojewódzkiego (Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy) posiadającego ukończone studia prawnicze - oraz jako członkowie:

1. lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez wojewodę (Prezydenta m. st. Warszawy),

2. lekarz czynnej służby wojskowej wyznaczony przez władze wojskowe,

3. delegat władzy skarbowej,

4. przedstawiciel inwalidów.

2.
Lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez wojewodę (Prezydenta m. st. Warszawy) jest z urzędu referentem komisji.
Przedstawicieli inwalidów i ich zastępców powołuje wojewoda (Prezydent m. st. Warszawy) spośród kandydatów przedstawionych przez miejscowy zarząd okręgowy Związku Inwalidów Wojennych R. P. Przedstawicielem tym może być inwalida, liczący co najmniej 30 lat, nieposzlakowanej przeszłości i zamieszkały na obszarze działania komisji.
1.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia jego ogłoszenia.
2.
Równocześnie tracą moc obowiązującą §§ 19, 49 i 50 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 32) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich I i II instancji (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 86).