§ 9. - Organizacja i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.
§  9.
1.
Przedstawiciela Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 pkt 4 i § 8 pkt 4) i dwóch jego zastępców powołuje Prezes Głównego Urzędu Inwalidzkiego na wniosek dyrektora okręgowego urzędu inwalidzkiego spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Członkiem komisji może być inwalida nieposzlakowanej przeszłości i zamieszkały na obszarze działania komisji.
2.
Prezes Głównego Urzędu Inwalidzkiego może w każdym czasie odwołać przedstawiciela Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej lub jego zastępców i powołać na ich miejsce innych kandydatów.