§ 6. - Organizacja i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.
§  6.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie urzędują przy obwodowych urzędach inwalidzkich, a inwalidzkie komisje odwoławcze przy okręgowych urzędach inwalidzkich i są miejscowo właściwe dla osób zamieszkałych w odpowiednich obwodach i okręgach.