§ 5. - Organizacja i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.
§  5.
Do orzekania o związku przyczynowym uszkodzenia zdrowia ze służbą wojskową, o stopniu utraty zdolności zarobkowej, spowodowanej tym uszkodzeniem, oraz o prawie do dodatku na pielęgnację i wysokości tego dodatku, jak też o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych - powołane są:
1)
w pierwszej instancji - inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie;
2)
w drugiej i ostatniej instancji - inwalidzkie komisje odwoławcze.