§ 10. - Organizacja i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.
§  10.
Przy orzekaniu w sprawach o uznanie za zaginionego bez własnej winy w związku przyczynowym ze służbą wojskową na terenie i w czasie działań wojennych zamiast lekarza czynnej służby wojskowej wchodzi w skład inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej (§ 7) urzędnik obwodowego urzędu inwalidzkiego, w skład zaś inwalidzkiej komisji odwoławczej (§ 8) - urzędnik okręgowego urzędu inwalidzkiego.