Art. 51(1). - [Samodzielny zarząd swoim majątkiem] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  511 [Samodzielny zarząd swoim majątkiem]

Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.