Czy w sytuacji opisanej w pytaniu w 2022 r. mąż uzyskując przychody z okazjonalnego czarteru jachtu może opodatkować je ryczałtem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik (żona) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych w zakresie doradztwa finansowego. W 2020 r. zakupiła jacht i wprowadziła go na ewidencję środków trwałych. Jacht został zakupiony do majątku wspólnego małżonków. W 2021 r. przychody z usług czarterowych zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Pod koniec 2021 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, a jacht został wycofany z działalności gospodarczej.

Czy w 2022 r. mąż uzyskując przychody z okazjonalnego czarteru jachtu może opodatkować je ryczałtem ewidencjonowanym, jaką stawką?

Mąż zatrudniony jest na etacie, żona w swojej działalności nie będzie świadczyła usług czarteru jachtów, nigdy nie był to jej główny rodzaj działalności, od 2022 r. jacht będzie użytkowany do celów prywatnych, a tylko okazjonalnie będzie wynajmowany. Mąż nie zamierza zakładać działalności gospodarczej, a najem będzie prowadzony w sposób nie noszący znamion działalności gospodarczej. Mąż i żona w przyszłości planują dokonać podziału majątku wspólnego, jacht po podziale będzie w majątku odrębnym męża, podział majątku nastąpi w 2023 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX