Gonet Wojciech, Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2014
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁ1
Reprezentacja osób prawnych

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.1.Reprezentacja spółki

Spółkę z o.o. przy czynnościach prawnych reprezentuje zarząd (art. 201 § 1 k.s.h.). Liczbę członków zarządu określa umowa spółki. Umowa spółki z o.o. może wskazywać minimalną (np. nie mniej niż trzech) i maksymalną (np. nie więcej niż pięciu) liczbę członków, widełkowe określenie liczby członków (np. od jednego do czterech) lub sztywno wskazywać liczbę członków zarządu (np. prezes i wiceprezes, prezes i dwóch członków zarządu). Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez członków zarządu określa umowa spółki, a w jednoosobowej spółce z o.o. akt założycielski. Przepis art. 205 § 1 k.s.h. jest normą ius dispositivumi wspólnicy spółki mogą dowolnie określić sposób reprezentacji spółki z o.o. przez członków zarządu. Umowa (akt założycielski) może wskazywać, że każdy członek zarządu może samodzielnie składać oświadczenia woli za spółkę z o.o., dwóch członków zarządu łącznie itp. W przypadku gdy umowa spółki nie zawiera postanowień dotyczących reprezentacji spółki z o.o., na podstawie przepisu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX