Art. 247. - [Odesłanie] - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2023 r.
Art.  247.  [Odesłanie]

Do wniosków stosuje się odpowiednio przepisy art. 230, 237 § 2 i art. 238.