Czy wójt powinien udzielić odpowiedzi na pytanie posła dotyczące stanu zaległości w stosunku do gminy spółki będącej jej dłużnikiem oraz podjętych przez wójta działań mających na celu odzyskanie pieniędzy od spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do wójta wpłynęła prośba o udzielenie informacji dotyczącej spółki, będącej dłużnikiem w stosunku do gminy. Pytanie dotyczyło stanu zaległości spółki w stosunku do gminy oraz podjętych przez wójta działań mających na celu odzyskanie pieniędzy od spółki. Pytającym jest poseł RP. W pytaniu poseł nie wskazał podstawy prawnej, która miałaby obligować wójta do udzielenia odpowiedzi.

Czy wójt może odpowiedzieć na pytanie zgodnie z posiadaną wiedzą, czy też nie powinien odpowiadać na pytanie w związku z tym, że zadający nie jest stroną postępowania?

Czy są inne przesłanki aby nie udzielić odpowiedzi, tajemnica skarbowa, ochrona danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX