Art. 31. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego. - Dz.U.2022.2267 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2267 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.
Art.  31. 

(uchylony).