Przywora Bogusław, Problematyka zgodności z Konstytucją RP mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego w samorządzie terytorialnym w odniesieniu do województw

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/6/34-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problematyka zgodności z Konstytucją RP mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego w samorządzie terytorialnym w odniesieniu do województw

1.Uwagi wprowadzające

Wpłaty korekcyjno-wyrównawcze, których dokonują bogate jednostki samorządowe do budżetu państwa na rzecz biedniejszych jednostek samorządowych w celu równoważenia poziomu finansowego, wywołują wiele zastrzeżeń oraz wątpliwości, w tym natury konstytucyjnej. Podejmowane zagadnienie zasługuje na szczególne potraktowanie, bowiem ma nie tylko znaczenie teoretyczne, ale ogromne przełożenie praktyczne na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (dalej jednostki samorządowe lub JST). Potrzeba budowy systemu wyrównywania dochodów JST wynika z terytorialnego zróżnicowania dochodów własnych, co jest spowodowane w szczególności odmiennościami geograficznymi, demograficznymi, jak i gospodarczymi, jakie wykazują samorządy .

Podkreślenia wymaga, iż podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest związane z koniecznością realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 4.03.2014 r. , w którym TK orzekł, że art. 31 oraz art. 25d.j.s....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX