Artykuły
Opublikowano: ST 2013/11/17-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

System redystrybucji finansowej na rzecz województw. Przypadek Mazowsza

Artykuł porusza zagadnienie funkcjonowania systemu redystrybucji finansowej pomiędzy budżetami jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu województw, w tym przede wszystkim województwa mazowieckiego. Wyniki przeprowadzonej analizy za lata 2004–2011 wskazują na znaczące obciążenie budżetu samorządu województwa mazowieckiego na rzecz innych województw, również w sytuacji uwzględnienia całości transferów z budżetu państwa. Konieczność dokonywania wpłat wyrównawczych nie tylko ogranicza możliwości rozwoju tego województwa, lecz stanowi istotny czynnik wymuszający jego zadłużenie. Z przedstawionych danych wynika, że mechanizm wyrównawczy jest na tyle silny, iż prowadzi do znaczącego wyrównania dochodów ogółem „do dyspozycji” per capita (tj. po skorygowaniu o dokonane wpłaty obowiązkowe). W opracowaniu autor wskazuje słabości systemu redystrybucyjnego, którego głównym celem jest wyrównywanie dochodów regionów, a nie dążenie do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju regionów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?