Krawczyk Ryszard P. (red.), Stec Mirosław (red.), Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych

Monografie
Opublikowano: LEX 2013
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych

Autor fragmentu:

Na dwudziestolecie powstania regionalnych izb obrachunkowych...

Trudno w momentach rocznicowych uniknąć uroczystej frazeologii oraz okolicznościowych laurek. Jednak świadoma jestem, że ani same izby, ani członkowie ich kolegiów, inspektorzy i inni pracownicy, ani wreszcie same samorządy poddane ich nadzorowi i kontroli nie zasługują na takie zdawkowe i powierzchowne potraktowanie. Wszystko to zmusiło mnie do podjęcia się pewnej próby uświadomienia, czym są regionalne izby obrachunkowe dla ustroju całej Rzeczypospolitej.

Próbę tę chciałabym zacząć od rozważań na temat tego, ile zależy od zrozumienia litery ustawy, a ile od jej „ducha”. Inaczej mówiąc, chodzi o skonfrontowanie tego, co wynika z postanowień Konstytucji RP i ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, a ile zależy od postaw ludzi, którzy te regionalne izby obrachunkowe swym działaniem kreują.

W dzisiejszych czasach – czasach naiwnie, żeby nie powiedzieć prostacko rozumianego legalizmu – dominuje przekonanie, że to ustawy kreują życie społeczne, nie zaś na odwrót, że to życie społeczne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX