Artykuły
Opublikowano: FK 2014/1-2/92-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

System korekcyjno-wyrównawczy - postulaty de lege ferenda

Wpłaty korekcyjno-wyrównawcze, jakich dokonują jedne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych, są instytucją mocno antagonizującą samorządy i wywołującą wiele negatywnych skutków dla budżetów płatników tzw. janosikowego. W opracowaniu autorka wskazuje na dysfunkcje tej instytucji oraz przedstawia propozycje zmian regulacji prawnej w tym zakresie. Obecnie obowiązujące unormowania dotyczące wpłat korekcyjno-wyrównawczych na część równoważącą i regionalną subwencji ogólnej powodują, że budzi ona uzasadnione wątpliwości co do jej funkcjonalności oraz zgodności z Konstytucją RP. Wspieranie biedniejszych samorządów stanowi zadanie państwa, które może wybierać między różnymi rozwiązaniami, a jego obowiązkiem jest poszukiwanie takich, które respektują pionowy podział dochodów pomiędzy państwo a samorząd oraz nie ingerują nadmiernie w dochody własne samorządów dokonujących wpłat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?