Law Journal

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Dz.U.2005.116.975 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2005.119.1012 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Dz.U.2005.106.893 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji.

Dz.U.2005.110.930 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nauki.

Dz.U.2005.110.932 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Straży Granicznej.

Dz.U.2005.124.1041 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Umowa o zabezpieczeniu społecznym. Sofia.2005.06.09.

Dz.U.2006.172.1231 | umowa międzynarodowa z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2005.102.860 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.103.865 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.103.866 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Dz.U.2005.103.864 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.103.863 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Dz.U.2005.109.917 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U.2005.106.894 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dz.U.2005.106.888 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

Dz.U.2005.106.889 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 23/04.

Dz.U.2005.109.925 | wyrok z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń.

Dz.U.2005.105.882 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Dz.U.2005.109.922 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.

Dz.U.2005.106.887 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Opłata ewidencyjna.

Dz.U.2005.103.870 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2005.103.871 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dz.U.2014.399 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2005.123.1033 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.

Dz.U.2005.104.874 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie części poborowych do rezerwy.

Dz.U.2005.100.838 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2005.110.933 | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks karny.

Dz.U.2005.132.1109 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2005.141.1181 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2005.130.1086 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o sejmowej komisji śledczej.

Dz.U.2005.122.1023 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2005.122.1024 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2005.130.1087 | ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Rodzaje dokumentów oraz wzór oświadczenia potwierdzające uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

Dz.U.2005.104.879 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2005.105.881 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Dz.U.2005.103.869 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Holandia-Polska. Umowa w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy Europolu.

Dz.U.2007.91.610 | umowa międzynarodowa z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych.

Dz.U.2005.106.900 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

Dz.U.2005.106.901 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi.

Dz.U.2005.103.868 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego.

Dz.U.2005.103.862 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2005.104.875 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 27/04.

Dz.U.2005.102.861 | wyrok z dnia 31 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Umowa w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej. Bratysława.2005.05.30.

Dz.U.2007.232.1705 | umowa międzynarodowa z dnia 30 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Urzędowy Rejestr Gmin, w których jest używany język pomocniczy.

Dz.U.2005.102.856 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/04.

Dz.U.2005.101.851 | wyrok z dnia 30 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2005.96.814 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2005.102.859 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania.

Dz.U.2005.96.813 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dz.U.2005.102.858 | rozporządzenie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt jednorazowy