Departmental acts

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.49 | komunikat z dnia 17 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.48 | obwieszczenie z dnia 17 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.47 | obwieszczenie z dnia 17 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2019.70 | decyzja z dnia 15 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego.

Dz.Urz.ABW.2019.21 | zarządzenie z dnia 16 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dz.Urz.MRiRW.2019.87 | zarządzenie z dnia 16 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Program Szczepień Ochronnych na rok 2020.

Dz.Urz.MZ.2019.87 | komunikat z dnia 16 października 2019 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

NFZ.2019.142 | zarządzenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z należnościami w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2019.27 | zarządzenie z dnia 10 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2019.69 | decyzja z dnia 15 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2019.68 | decyzja z dnia 15 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2019.67 | decyzja z dnia 15 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych Programu POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ.

Dz.Urz.MRiRW.2019.85 | zarządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych Programu POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ.

Dz.Urz.MRiRW.2019.85 | zarządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych Programu POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ.

Dz.Urz.MRiRW.2019.85 | zarządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz .

Dz.Urz.UKE.2019.6 | zarządzenie z dnia 14 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego".

Dz.Urz.GITD.2019.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Szentendre (Węgry).

Dz.Urz.MSZ.2019.45 | decyzja z dnia 10 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2019.199 | decyzja z dnia 10 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Lista kandydatów na Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2019.67 | komunikat z dnia 11 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.ME.2019.17 | zarządzenie z dnia 10 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego.

Dz.Urz.ABW.2019.20 | zarządzenie z dnia 10 października 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Dz.Urz.GITD.2019.52 | zarządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Dz.Urz.GITD.2019.52 | zarządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.86 | zarządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia czasopisma naukowego "Nieruchomości@".

Dz.Urz.MS.2019.227 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu zadaniowego ds. opracowania kodeksu mundurowego leśnika.

B.I.LP.2019.10.113 | zarządzenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Dokumentacja techniczno-technologiczna wybranych elementów munduru leśnika według nowego wzoru.

B.I.LP.2019.10.112 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej.

B.I.LP.2019.10.110 | zarządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2019.85 | obwieszczenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2019.84 | obwieszczenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2019.83 | obwieszczenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MŚ.2019.59 | zarządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2019.72 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2019.70 | zarządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dz.Urz.MI.2019.47 | zarządzenie z dnia 9 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.81 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.81 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji egzaminacyjnej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Dz.Urz.PAA.2019.12 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MS.2019.226 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MS.2019.226 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt indywidualny

System stałych dyżurów Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2019.58 | zarządzenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2019.99 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt jednorazowy