Departmental acts

Zm.: wytyczne w sprawie organizacji zamówień publicznych prowadzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.10.61 | wytyczne z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Cartagenie de Indias (Kolumbia).

Dz.Urz.MSZ.2003.5.70 | decyzja z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów kontrolnych - tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2003.4.7 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zasady tworzenia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.21.126 | wytyczne z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zasady tworzenia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.21.126 | wytyczne z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.21.111 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie (Republika Litewska).

Dz.Urz.MSZ.2003.5.69 | decyzja z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MENiS.2004.2.2 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.17.101 | komunikat z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Określenie procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.9.53 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.

Dz.Urz.MZ.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.

Dz.Urz.MZ.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dz.Urz.MON.2003.19.199 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wykaz numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2003.16.89 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2003.16.89 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2003.16.89 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2003.16.89 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2003.16.89 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Określenie terytorialnego zasięgu działania delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Dz.Urz.MON.2003.19.203 | decyzja z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i funkcjonowanie systemu ratowniczego w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2003.19.202 | decyzja z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Uznanie praktyki stosowanej przez EL GRECO Sp. z o.o. w W. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.2.289 | decyzja z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Uznanie praktyki stosowanej przez TV Promotion Group Sp. z o.o. w P. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.2.288 | decyzja z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2003.20.38 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian do statutu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Betonów "Cebet" w Warszawie.

Dz.Urz.MI.2003.20.35 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Tworzenie i wyposażenie wojskowych straży pożarnych.

Dz.Urz.MON.2003.18.197 | decyzja z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Tworzenie i wyposażenie wojskowych straży pożarnych.

Dz.Urz.MON.2003.18.197 | decyzja z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu prewencyjnym (wersja pilotażowa).

Dz.Urz.KGP.2003.21.121 | decyzja z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu prewencyjnym (wersja pilotażowa).

Dz.Urz.KGP.2003.21.121 | decyzja z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu prewencyjnym (wersja pilotażowa).

Dz.Urz.KGP.2003.21.121 | decyzja z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów służby wspomagającej (wersja pilotażowa).

Dz.Urz.KGP.2003.21.120 | decyzja z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.12.66 | komunikat z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.12.124 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2003.4.15 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Procedury stosowane przy wydawaniu świadectwa inspektora bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.23 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 września 2003 r.

Dz.Urz.GUM.2003.4.6 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Projektu Planu Emisji Znaczków Pocztowych.

Dz.Urz.MI.2003.20.34 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.25 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu ruchu drogowego (wersja pilotażowa).

Dz.Urz.KGP.2003.21.115 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej oraz Wojskową Federacją Sportu.

Dz.Urz.MON.2004.3.31 | porozumienie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2003.16.92 | komunikat z dnia 25 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc