Departmental acts

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 lipca 2003 r. do 30 września 2003 r.

Dz.Urz.GUM.2003.4.6 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Projektu Planu Emisji Znaczków Pocztowych.

Dz.Urz.MI.2003.20.34 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji przewoźnika lotniczego i bieżącego nadzoru operacyjnego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.24 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika licencjonowania personelu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2003.6.25 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu ruchu drogowego (wersja pilotażowa).

Dz.Urz.KGP.2003.21.115 | decyzja z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej oraz Wojskową Federacją Sportu.

Dz.Urz.MON.2004.3.31 | porozumienie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2003.16.92 | komunikat z dnia 25 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2003.12.120 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.121 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw nowelizacji ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Dz.Urz.MZ.2003.12.123 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.18.195 | decyzja z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.12.118 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.21.110 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Lista podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania i przechowywania komórek jajowych i zarodków.

Dz.Urz.MRiRW.2003.26.30 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

B.I.LP.2003.11.97 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

B.I.LP.2003.11.97 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie katalogów norm czasu dla prac leśnych.

B.I.LP.2003.11.96 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru wojskowych lotniczych urządzeń naziemnych.

Dz.Urz.MON.2003.18.194 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyk stosowanych przez Kredyt Bank S.A. w W. za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.2.287 | decyzja z dnia 20 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie decyzji dotyczącej skreślenia z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.11.38 | uchwała z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Instytutu Książki.

Dz.Urz.MK.2003.8.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Instytutu Książki.

Dz.Urz.MK.2003.8.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Instytutu Książki.

Dz.Urz.MK.2003.8.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Instytutu Książki.

Dz.Urz.MK.2003.8.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Instytutu Książki.

Dz.Urz.MK.2003.8.53 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.11.63 | komunikat z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2003.11.56 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.11.62 | komunikat z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.11.61 | komunikat z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.11.59 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.17.192 | decyzja z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Wyborczej do przeprowadzania wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji.

Dz.Urz.MNiKBN.2003.14.62 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego.

Dz.Urz.MON.2003.17.178 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGSG.2003.9.56 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.11.58 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.11.60 | komunikat z dnia 13 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.9 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie maksymalnych kwot dofinansowania ze środków budżetowych produkcji filmów w roku 2004.

Dz.Urz.MK.2003.8.52 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie maksymalnych kwot dofinansowania ze środków budżetowych produkcji filmów w roku 2004.

Dz.Urz.MK.2003.8.52 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2003 r. | Akt utracił moc