Departmental acts

Szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych sieci publicznych.

Dz.Urz.KGP.2004.22.137 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2004.16.164 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii).

Dz.Urz.MSZ.2005.1.7 | decyzja z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Oxfordzie (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2005.1.8 | decyzja z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb prac legislacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.27 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb prac legislacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.27 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Decyzja ustalająca dla KUHNE Polska Sp. z o.o. w Wałbrzychu dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego.

Dz.Urz.MF.2004.16.187 | komunikat z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dz.Urz.MSZ.2004.6.78 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dz.Urz.MSZ.2004.6.78 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dz.Urz.MSZ.2004.6.78 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dz.Urz.MSZ.2004.6.78 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dz.Urz.MSZ.2004.6.81 | decyzja z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęcznej.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.25 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.16.166 | komunikat z dnia 4 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzja ustalająca dla PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w Pile dopuszczalne normy zużycia alkoholu etylowego skażonego.

Dz.Urz.MF.2004.16.179 | komunikat z dnia 3 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.16.165 | komunikat z dnia 3 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Ustalenie tematów obowiązujących na egzaminach dla maklerów.

Dz.Urz.KPWiG.2004.13.49 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie tematów obowiązujących na egzaminach dla maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.13.50 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie tematów obowiązujących na egzaminach dla maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.13.50 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siemiatyczach.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.23 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2004.21.131 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2013.22 t.j. | zarządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2004.21.131 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2004.21.131 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2004.21.131 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2004.21.131 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Łodzi".

Dz.Urz.MON.2004.15.159 | zarządzenie z dnia 29 października 2004 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 14 kwietnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

Dz.Urz.GUM.2004.3.10 | obwieszczenie z dnia 29 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 13 kwietnia 2004 r.

Dz.Urz.GUM.2004.3.9 | obwieszczenie z dnia 29 października 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2004.15.131 | zarządzenie z dnia 29 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.11.66 | zarządzenie z dnia 29 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie ze służby kandydackiej funkcjonariuszy przyjętych do służby w 2004 r.

Dz.Urz.KGSG.2004.11.70 | decyzja z dnia 29 października 2004 r. | Akt utracił moc

Kwalifikowanie policjantów do służby w komórkach organizacyjnych Policji do spraw werbunków.

Dz.Urz.KGP.2004.21.133 | decyzja z dnia 28 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.14.127 | zarządzenie z dnia 28 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2004.

Dz.Urz.MON.2004.15.166 | decyzja z dnia 28 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 rok.

Dz.Urz.MI.2004.18.171 | decyzja z dnia 28 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania i trybu prac Zespołu do spraw przygotowania i organizacji III Szczytu Rady Europy.

Dz.Urz.MSZ.2004.6.77 | zarządzenie z dnia 28 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.36 | zarządzenie z dnia 28 października 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dz.Urz.KGP.2004.20.126 | zarządzenie z dnia 27 października 2004 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian Statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.Urz.MF.2004.18.230 | decyzja z dnia 27 października 2004 r. | Akt jednorazowy