Departmental acts

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Dz.Urz.MIniR.2014.36 | zarządzenie z dnia 21 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnianie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzami niezawodowymi w czasie pokoju.

Dz.Urz.MON.2014.165 | decyzja z dnia 21 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.22 | komunikat z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.

Dz.Urz.NBP.2014.5 | uchwała z dnia 20 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2014.5 | zarządzenie z dnia 20 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.21 | komunikat z dnia 20 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2014.106 | zarządzenie z dnia 19 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.19 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2014 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.6.43 | zarządzenie z dnia 19 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.6.43 | zarządzenie z dnia 19 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.6.43 | zarządzenie z dnia 19 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru listy biegłych skarbowych.

Dz.Urz.MF.2014.19 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.81 | zarządzenie z dnia 16 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Podręcznik implementacji rozporządzenia Komisji (UE) nr 73/2010.

Dz.Urz.ULC.2014.33 | wytyczne z dnia 15 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Monitorowania Zagrożeń.

Dz.Urz.MIniR.2014.37 | zarządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2014.164 | decyzja z dnia 15 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.8 | zarządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.72 | zarządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2014.28 | zarządzenie z dnia 15 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2014.38 | zarządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2014.38 | zarządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2014.38 | zarządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2014.38 | zarządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Dz.Urz.KGP.2014.38 | zarządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

Dz.Urz.MS.2014.105 | zarządzenie z dnia 14 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów tropiących.

Dz.Urz.KGP.2014.39 | decyzja z dnia 14 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia "Dnia Skarbowości".

Dz.Urz.MF.2014.18 | zarządzenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Iławie.

Dz.Urz.MS.2014.103 | zarządzenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2014.9 | ogłoszenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń.

Dz.Urz.KGP.2014.37 | zarządzenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2014.104 | zarządzenie z dnia 13 maja 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.34 | zarządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.34 | zarządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.34 | zarządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród.

Dz.Urz.MNiSW.2014.35 | zarządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie imienia patrona 12. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu.

Dz.Urz.MON.2014.158 | decyzja z dnia 12 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 34. Batalion Radiotechniczny.

Dz.Urz.MON.2014.157 | decyzja z dnia 12 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 8. Szczycieński Batalion Radiotechniczny.

Dz.Urz.MON.2014.159 | decyzja z dnia 12 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2014.33 | zarządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2014.16 | zarządzenie z dnia 12 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Kompensacja etatu użytków rębnych i przedrębnych w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2014.6.42 | zarządzenie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.33 | postanowienie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lądowiska w Łaszkach.

Dz.Urz.ULC.2014.30 | ogłoszenie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.ULC.2014.31 | decyzja z dnia 9 maja 2014 r. | Akt indywidualny