Departmental acts

Określenie szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

NFZ.2018.36 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru legitymacji aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2018.172 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw ochrony praw pacjenta.

Dz.Urz.MS.2018.171 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2018.22 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2018.26 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 r.

B.I.LP.2018.6.94 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 r.

B.I.LP.2018.6.94 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.50 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Forum Cen Transferowych.

Dz.Urz.MF.2018.56 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa".

B.I.LP.2018.6.95 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.6.102 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.6.101 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2018.6.103 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.22 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.19 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.19 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2018.32 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.18 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarybiania.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.17 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.21 | ogłoszenie z dnia 26 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.20 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.21 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.22 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.23 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2018.24 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2018.19 | obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2018.18 | obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw budowy oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie.

Dz.Urz.MON.2018.53 | decyzja z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedź S.A.

Dz.Urz.WUG.2018.107 t.j. | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczo-opiniodawczego do spraw analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedź S.A.

Dz.Urz.WUG.2018.116 t.j. | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2018.12 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz kompleksów magazynowych przeznaczonych do przekazania Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2018.54 | decyzja z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dz.Urz.MZ.2018.29 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.31 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.20 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.14 | ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.15 | ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.16 | ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2018.17 | ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).

Dz.Urz.MKiDN.2018.22 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2018.20 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2018.20 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2018.20 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie.

Dz.Urz.MNiSW.2018.21 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie.

Dz.Urz.MNiSW.2018.21 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie.

Dz.Urz.MNiSW.2018.21 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych! 3.0.".

Dz.Urz.MNiSW.2018.20 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dz.Urz.MI.2018.12 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2018 r.

Dz.Urz.MKiDN.2018.24 | obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.52 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.97 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2018.21 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.

Dz.Urz.MKiDN.2018.23 | zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy