Dzienniki UE

Sprawa T-328/09: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. - Producteurs de Légumes de France przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2009.267.69/1 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-327/09: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2009 r. - Connefroy i in. przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2009.267.68/2 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-321/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. - skytron energy przeciwko OHIM (arraybox).

Dz.U.UE.C.2009.267.68/1 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-320/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. - Planet przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2009.267.67/2 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-318/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. - Audi und Volkswagen przeciwko OHIM (TDI).

Dz.U.UE.C.2009.267.67/1 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-317/09: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2009 r. - Concord Power Nordal przeciwko Komisji.

Dz.U.UE.C.2009.267.66/2 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-315/09: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2009 r. - Hoelzer przeciwko OHIM (SAFELOAD).

Dz.U.UE.C.2009.267.66/1 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-309/09: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2009 r. - Sanyo Denki przeciwko OHIM - Telefónica O2 Germany (eneloop).

Dz.U.UE.C.2009.267.65/2 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-375/08 P: Nijs v. Trybunał Obrachunkowy.

Dz.U.UE.C.2009.267.65/1 | postanowienie z dnia 9 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-186/08: LPN v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.64/3 | postanowienie z dnia 7 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-139/07: Pioneer Hi-Bred International v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.64/2 | postanowienie z dnia 4 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-57/07: E.ON Ruhrgas i E.ON Földgáz Trade v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.64/1 | postanowienie z dnia 2 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-271/08 P: Boudova i inni v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.63/2 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-139/08: The Smiley Company v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.63/1 | wyrok z dnia 29 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-130/08: Gres La Sagra v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.62/3 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-458/07: Dominio de la Vega v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.61/2 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-409/07: Cohausz v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.61/1 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-396/07: France Télécom v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.60/3 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-391/07: Alber v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.60/2 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-263/07: Estonia v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.59/1 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawy połączone T-225/07 i T-364/07: Thomson Sales Europe v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.58/2 | wyrok z dnia 29 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-183/07: Polska v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.58/1 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-180/07: Promomadrid v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.57/2 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-162/07: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia v. Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.57/1 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-80/07: JanSport Apparel v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.56/2 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-400/06: Zero Industry v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.56/1 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-391/06: Arcandor v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.55/2 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-296/06: Dongguan Nanzha Leco Stationery v. Rada Unii Europejskiej.

Dz.U.UE.C.2009.267.55/1 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-221/06: Hipp & Co v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.54/2 | wyrok z dnia 16 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-99/06: Phildar v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dz.U.UE.C.2009.267.54/1 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-385/05: Transnáutica v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.53/2 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa T-341/05: Hiszpania v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dz.U.UE.C.2009.267.53/1 | wyrok z dnia 23 września 2009 r. | Akt jednorazowy

Sprawa C-376/09: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty.

Dz.U.UE.C.2009.267.51 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-370/09: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.

Dz.U.UE.C.2009.267.50/1 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-363/09: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwo Hiszpanii.

Dz.U.UE.C.2009.267.48/1 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawa C-351/09: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Malty.

Dz.U.UE.C.2009.267.45/1 | ogłoszenie z dnia 7 listopada 2009 r. | Akt nienormatywny

Decyzja 2009/817/WE w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Francji

Dz.U.UE.L.2009.291.26 | decyzja z dnia 27 października 2009 r. | Akt indywidualny