Professional association acts

Protokół I Nadzwyczajnego Posiedzenia Zarządu IX Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2014.4.12 | protokół z dnia 12 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2014.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2013.

KRASP.2014.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Lekarz.2014.4.11 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego

Lekarz.2014.4.11 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakup notebooków dla członków samorządu.

Lekarz.2014.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2014.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie toksykologii klinicznej.

Lekarz.2014.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2014.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2014.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2014.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Pakiet dla humanistyki.

RGNiSW.2014.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

RGNiSW.2014.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji organizacyjno-programowej VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2014.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2014.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

"Pakiet antykolejkowy" zaprezentowany przez Premiera i Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2014 r.

Lekarz.2014.4.4 | stanowisko z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Współpracy z Polonią Medyczną.

Lekarz.2014.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kierownika Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.

Lekarz.2014.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rzecznika Praw Lekarza.

Lekarz.2014.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.4.4 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.4.4 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.4.4 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.4.4 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia Biura Praw Lekarza.

Lekarz.2014.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie zadań komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Mandat członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uzyskanie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uzyskanie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Uzyskanie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.3 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Rewid.2015.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2014 rok.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2014.4.1 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie IV Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Podat.2014.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie tekstu ujednoliconego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2014.3.31 | stanowisko z dnia 31 marca 2014 r. | Akt nieoceniany