Professional association acts

(bez tytułu).

Adwok.2014.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków administracyjnych lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2014.3.22 | apel z dnia 22 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.22 | apel z dnia 22 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.22 | apel z dnia 22 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.22 | apel z dnia 22 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Możliwość zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej.

Lekarz.2014.3.22 | uchwała z dnia 22 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie programów specjalizacji.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia specjalizacji z geriatrii.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby rezydentur.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nowelizację katalogów JGP.

Lekarz.2014.3.21 | apel z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Odpis finansowy na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Oświadczenie o braku konfliktu interesów w procedurze zamówień Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Podjęcie działań zmierzających do zachowania instytucji tajemnicy lekarskiej w Polsce.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Preliminarz wydatków Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych na 2014 r.

KAAUM.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Program samorządu lekarskiego na lata 2014-2017.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania finansowego Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych za 2013 r.

KAAUM.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

System szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz.2014.3.21 | stanowisko z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Sytuacja na Ukrainie.

Lekarz.2014.3.21 | stanowisko z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wynagrodzeń lekarzy.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustawa refundacyjna.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2014.3.21 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Lekarz.2014.3.21 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.3.21 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.21 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2014.3.21 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.3.21 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2010-2014.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2010-2014.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zobowiązanie Naczelnej Rady Lekarskiej do udzielania wsparcia finansowego lekarzom z Ukrainy.

Lekarz.2014.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Aktualność ocen wizytatorów wykorzystywanych w procesie nominacyjnym.

Sędz.2014.3.20 | stanowisko z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Program obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Sędz.2014.3.20 | opinia z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie wyniku finansowego za 2013 r.

KRPSZ.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.3.20 | opinia z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2010-2014.

Lekarz.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie budżetu na 2014 r.

KRPSZ.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 r.

KRPSZ.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2014.

Lekarz.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2010-2014.

Lekarz.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana wysokości składki członkowskiej KRePSZ.

KRPSZ.2014.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2014 rok.

Aptek.2014.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie kandydatur do odznaczenia honorową odznaką "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Aptek.2014.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie kandydatur do odznaczeń państwowych.

Aptek.2014.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2013 r.

Aptek.2014.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2014.

Radc.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Protokół II Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu IX Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2014.3.15 | protokół z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2014.

Radc.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 18 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 19 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 20 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 21 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 22 z dn. 15 III 2014 r.

KRD.2014.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2014 r. | Akt nieoceniany