Professional association acts

Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

Lekarz.2014.5.9 | stanowisko z dnia 9 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2014.5.9 | stanowisko z dnia 9 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.5.9 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu działania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2014.

Lekarz.2014.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2014.5.8 | opinia z dnia 8 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2014.5.7 | opinia z dnia 7 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Sędz.2014.5.7 | opinia z dnia 7 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Sędz.2014.5.7 | opinia z dnia 7 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sędz.2014.5.7 | opinia z dnia 7 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana postanowienia w sprawie procedur kontroli realizacji zaleceń.

Rewid.2014.5.7 | postanowienie z dnia 7 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2014 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie redaktora naczelnego Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Lekarz.2014.4.25 | stanowisko z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie angiologii.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie seksuologii.

Lekarz.2014.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.24 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.24 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.24 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2014.4.24 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.4.23 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.4.23 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Regulamin kontroli zarządczej w Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2014.4.23 | decyzja z dnia 23 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2014.4.15 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2014 r. | Akt nieoceniany