Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług, wykonuje usługi dotyczące zarządzania na podstawie kontraktu menadżerskiego. Co miesiąc wystawia fakturę VAT z tego tytułu, gdzie od podstawy opodatkowania (kwoty netto) zostaje odprowadzony podatek według skali podatkowej oraz składki ZUS. W związku z tym, że czynności wykonywane są poza miejscem zamieszkania podatnika, pracodawca - kontrahent podatnika zobowiązał się do opłacania biletów na samolot do i z miejsca zamieszkania podatnika oraz wynajmu mieszkania, w którym podatnik ma mieszkać podczas wykonywania kontraktu.

Czy przychód z tytułu świadczeń dodatkowych powinien być doliczony do faktury za wykonywane czynności i odprowadzony od niego VAT?

Pracodawca stoi na stanowisku, że od tych świadczeń powinna być wystawiona nota obciążeniowa, na podstawie której będzie odprowadzony podatek dochodowy i składki ZUS.

Czy to stanowisko jest prawidłowe w świetle interpretacji indywidualnej ILPP2/443-588/10-2/MN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację