Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r.

PYTANIE

Spółka na podstawie umowy na świadczenie usług reklamowych zobowiązała się do zamieszczania na billboardzie reklamowym (będącym jej własnością) materiałów reklamowych, reklamujących zleceniodawcę w łącznej ilości min. 24 rocznie. Umowa została zawarta na czas określony jednego roku, tj. od 15 marca 2015 r. do dnia 14 marca 2016 r. Z tytułu realizacji niniejszej umowy zleceniodawca zapłaci spółce jednorazowe wynagrodzenie, powiększone o VAT według obowiązujących stawek. Wynagrodzenie płatne będzie z góry za cały czas trwania niniejszej umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę w terminie 21 dni od podpisania umowy. Umowa została podpisana 20 lipca 2015 r.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

Za jaki miesiąc należy ująć wystawioną fakturę VAT w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?