Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy "byłym ZPCHr" - utraciliśmy status w czerwcu 2012 r. Aktualnie korzystamy z prawa tworzenia i wydatkowania środków ZFRON – jak dla byłych ZPCHr. Aktualnym problemem jest zagadnienie przeznaczenia środków uzyskanych z potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych (lista płac). Wynagrodzenie za grudzień 2014 r. jest w naszej firmie wypłacane 10 stycznia 2015 r. Zasadą nadrzędną przy ustalaniu kwot potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych jest data wypłaty wynagrodzenia. Przychód w dacie wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika. Dlatego też, przy wynagrodzeniu za grudzień wypłacanym w styczniu 2015 r., pracownikom zostaje potrącany podatek wg stawek, kwot wolnych itp. obowiązujących w 2015 r. Bilansowo, dla pracodawcy są to koszty 2014 r.

Czy od wyżej wymienionych wynagrodzeń za grudzień 2014 r., (gdyby licząc wg skali podatkowej z 2014 r., to niektórzy pracownicy będący osobami niepełnosprawnymi znaleźli by się w drugiej skali podatkowej), od których zostaje potrącony podatek wg pierwszej skali podatkowej 2015 r. należy go odprowadzić w całości, czy od osób niepełnosprawnych przekazać na ZFRON?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?