Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2011 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. podpisała porozumienie z Zakładem Karnym o odpłatnym zatrudnieniu skazanych do wykonania dzieła tj. wyprodukowania mebli zgodnie z szczegółowym opisem każdorazowym określonym w umowie o dzieło. W porozumieniu spółka zobowiązuje się do zapewnienia skazanym właściwe i zgodne z BHP warunki wykonywania prac, przeprowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, badania lekarskie wstępne i okresowe skazanych, dostarczyć materiał i sprzęt oraz odzież roboczą i przeprowadzić szkolenie skazanych. Odbiór prac wykonanych przez skazanych każdorazowo będzie na podstawie protokołu odbioru. Za wykonanie dzieła przez skazanych Zakład Karny otrzyma wynagrodzenie płatne przelewem na podstawie rachunku wystawionego przez skazanego w wysokości określonej w umowie o dzieło zawartej ze skazanym. Podstawą wystawienia przez skazanego rachunku jest protokół odbioru dzieła.

Jak mamy obliczyć ww. umowy o dzieło?

Jaki podatek od tego dzieła potrącić?

Czy zakupione ubrania robocze i koszty badań lekarskich będą stanowić koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?