Czy wydatki na modernizację ujawnione w chwili sprzedaży środka trwałego mogą wpłynąć na wysokość jego wartości początkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2015 r.

PYTANIE

Podatnik sprzedał środek trwały - budynek. Przy przeglądaniu teczki z fakturami dokumentującymi jego wartość okazało się, że w wartości nie zostały ujęte wszystkie faktury dotyczące jego modernizacji.

Czy wartość tych faktur, może zostać doliczona do zaksięgowanej w dniu sprzedaży w PKPiR wartości nieumorzonej środka trwałego? W jaki sposób można zaliczyć do kosztów wcześniej nieodliczony wydatek w postaci odpisów amortyzacyjnych, jeżeli podatnik nie wiedział, że nie ujął w wartości początkowych tych wydatków na modernizację i nie dokonywał od nich odpisów amortyzacyjnych w poprzednich latach podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access