Czy strona polska może wystawić fakturę VAT ze stawka zerową stronie czeskiej, która w umowie zobowiązała się zwrócić koszty poniesione w związku z uzyskaniem homologacji przez czeskie autobusy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Firma polska zawarła z firmą czeską umowę na sprzedaż w Polsce czeskich autobusów. Aby takie autobusy mogły jeździć po polskich drogach muszą posiadać polską homologację. Firma czeska w umowie zobowiązała się zwrócić koszty poniesione w związku z uzyskaniem homologacji.

Czy strona polska może wystawić fakturę VAT ze stawka zerową z adnotacją, że sprzedaż nastąpiła na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

Stawka zero zastosowana w związku z otrzymaniem wyłączności na dystrybucję i serwis autobusów.

A może lepiej wystawić notę obciążeniową za zwrot poniesionych kosztów?

Czy od kosztów tych można odliczyć naliczony podatek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access