Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2006 r.

PYTANIE

Ośrodek wypoczynkowy świadczący usługi hotelowe, posiada trzy budynki hotelowe sklasyfikowane jako - "hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania" - KŚT 109.

Zostały zakupione przez ośrodek jako budynki używane (wybudowane w latach 60), w roku 1998.

Niestety w tym czasie zostały one źle przyjęte do ewidencji środków trwałych jako budynki mieszkalne ze stawką amortyzacji 2,5% rocznie.

W roku 2006 ośrodek zakończył nową inwestycję budowlaną polegającą na dobudowie łącznika, łączącego dwa ww. budynki w jedną całość.

Dzięki łącznikowi zostały powiększone pokoje hotelowe, powstał duży hol hotelowy, wszystko zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość nakładów poniesionych na nowa inwestycje wyniosła 2.300.000 zł.

Czy w tej sytuacji ośrodek może przyjąć oddzielnie łącznik do ewidencji środków trwałych i amortyzować go stawką 10% rocznie, czy powinien zwiększyć wartość dwóch połączonych budynków i amortyzować dalej według stawki 2,5%?

Nadmieniam, że ciężko jest wyszczególnić oddzielnie nakłady poniesione na każdy z tych budynków, ponieważ w wyniku inwestycji powstał (naszym zdaniem) nowy środek trwały.

Czy można w wyniku tak przeprowadzonej inwestycji dodać wartości dwóch budynków (amortyzowanych do tej pory stawką 2,5%) oraz poniesione nakłady i wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako nowy budynek hotelowy i amortyzować go wg stawki 10%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?