Questions and answers

Czy nauczycielowi, który został zwolniony dyscyplinarnie należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy organem szkoły w policealnej szkole niepublicznej może być również wicedyrektor?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może zaplanować pracę w innych godzinach niż wynikające z Regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik w trakcie urlopu bezpłatnego ma prawo do korzystania z opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy refaktury mediów należy opodatkować według stawki mediów, czy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy środki finansowe uzyskiwane w ramach treningu ekonomicznego z WTZ wlicza się do dochodu w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wicedyrektor zatrudniony na cały etat może być jednocześnie zatrudniony w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zadaszana wiata dla rowerów powinna być zakwalifikowana jako wiata czy obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Do której klasy powinien zostać przyjęty 8-letni uczeń powracający do Polski z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje młodocianemu za czas umowy, jeśli w danym roku ukończył 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu od lipca do sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile wynosi okres ważności postanowienia o zgodności podziału gruntów z przepisami odrębnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana dla usługi organizacji warsztatu szkoleniowego dla dorosłych i dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie jest minimalne wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego do prac lekkich w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie skutki w VAT może mieć przekazanie konta na portalu aukcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy dokonać rozliczenia czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć pracę przypadającą w dzień wolny dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie „usług publicznych” wskazanych w p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Jak należy rozumieć zajęcie zasiewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jak spółka powinna opodatkować odsprzedaż usług noclegowych zleceniobiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić wymiar nadgodzin dla pracownika zatrudnionego w weekendowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż własnych udziałów przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy opona staje się odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna rozliczyć fakturę za złomowanie etykiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy badania okresowe nauczycieli przeprowadzane są odrębnie w ramach każdego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy choroba zawsze przerywa bieg urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy członek zakładowej organizacji związkowej może zostać zwolniony ze świadczenia pracy na czas spotkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy członek zarządu może być odwołany ze swojej w czasie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy do limitu 33 miesięcy i 3 umów wlicza się umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy domagać się zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy do powierzchni zabudowy budynku wlicza się zadaszony taras niestanowiący jednocześnie dachu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy dyrektorowi szkoły za czas przebywania na leczeniu sanatoryjnym powinien zostać wypłacony dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły musi zaproponować pracę dotychczasowemu nauczycielowi czy może zatrudnić nowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina posiadająca jeden samochód służbowy ma obowiązek składania sprawozdania do KOBiZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy istnieje możliwość podpisania aktu mianowania z nauczycielem przed datą rozpoczęcia przez niego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne