Jak zmiany przepisów dotyczących dozoru technicznego wpłynęły na zaświadczenia kwalifikacyjne niezbędne do obsługi wózków jezdniowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy zaświadczeń kwalifikacyjnych na wózki jezdniowe z napędem silnikowym. Do wszystkich uprawnień pracowników wydanych przez UDT przed dniem 1 czerwca 2019 r. znajdzie zastosowanie art. 3 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, a następnie należy złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy przed 1 stycznia 2024 r., aby dotychczasowe zaświadczenie było przedłużone na kolejne 5 lub 10 lat.

Czy, jeśli chodzi o uzyskane zaświadczenia kwalifikacyjne na wózki jezdniowe z napędem silnikowym przez np. inne centra szkoleniowe niż UDT, znajdzie zastosowanie § 18 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX