Czy istnieją przepisy, które wskazują, że pomimo przekroczeń przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane z uwagi na zmniejszenie dotychczasowego hałasu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej wyniki analizy akustycznej wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na etapie eksploatacji. Hałas emitowany po remoncie drogi będzie mniejszy od aktualnego (wymiana nawierzchni). Nie ma możliwości zastosowania środków minimalizujących hałas (droga znajduje się w centrum miasta - brak możliwości technicznej zamontowania ekranów akustycznych).

Czy w takim przypadku RDOŚ może wydać uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia?

Czy drogę oraz tereny przyległe, na których wystąpią przekroczenia, należy objąć obszarem ograniczonego użytkowania?

Czy istnieją przepisy, które wskazują, że pomimo przekroczeń przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane z uwagi na zmniejszenie dotychczasowego hałasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX