Czy złożony do organu, nie zatwierdzony decyzją projekt budowlany jest informacją publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat zlecił wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do końca grudnia 2022 r. firmie projektowej X. W imieniu powiatu wystąpił pełnomocnik (z ramienia biura projektowego) o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestycja posiadała dużo braków, z tego też powodu w trybie art. 35 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. służby a-b wydały postanowienie o ich poprawę. Decyzja o pozwoleniu na budowę zatem nie jest jeszcze wydana. Pan Y nie posiadający przymiotu strony w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożył wniosek o wydanie kserokopii złożonego do tut. organu o wydanie pozwolenia na budowę projektu budowlanego.

Czy złożony do organu, nie zatwierdzony decyzją projekt budowlany na tym etapie postępowania jest informacją publiczną?

Jeżeli nie jest, czy organ winien ograniczyć się jedynie do udzielenia odpowiedzi zwykłym pismem w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku?

Czy też powinien poinformować, iż z chwilą uzupełnienia braków taka informacja zostanie udzielona?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX