Questions and answers

Czy jedyny wspólnik spółki z o.o. może zatrudnić się na umowę o pracę w tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy mężowi, który jest wdowcem powinna przysługiwać Karta Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można przeprowadzić jedną analizę ryzyka dla dwóch lub więcej ujęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy można wydać nakaz zapłaty na małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika, który nie otrzymał zdolności do pracy na swoim stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy numer paszportu cudzoziemca może być wpisany w kwestionariuszu osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy od ucznia, który ukończył 18 rok życia można egzekwować realizację obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS może bez zgody osoby zgłaszającej ujawniać jej dane osobowe osobie kontrolowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ odwołujący ma kompetencje do skierowania pracownika na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy potrzebna jest zgoda rodziców na badanie w zakresie psychologii transportu osoby małoletniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się wypłaty za zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy procedura zwolnień grupowych obejmuje przypadki rozwiązania umowy o pracę zainicjowanego przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przy księgowaniu rozchodu udziałów należy zastosować klasyfikację budżetową??

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy są palne odpady o kodach: 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 20 01 40?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy starosta może przesłać kopie pozwoleń na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy trzeba uzyskać zezwolenie, jeśli drzewo jest trójprowadnikowe i chcemy usunąć jeden prowadnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy tworząc nowy kierunek kształcenia w technikum - opiekun medyczny potrzebna jest opinia Ministra Zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy uchylić świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wniosek o urlop ojcowski może zostać złożony przed narodzinami dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w przypadku dofinansowania do wypoczynku obowiązuje wymóg wykorzystania 14 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy wymiar etatu ma wpływ na wyliczenie stażu pracy do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy wypłacone przez gminę odszkodowanie podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy ze względu na przejście na emeryturę dyrektor szkoły może skrócić swoją kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy z kasjerem należy dodatkowo podpisać umowę o zakresie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Do jakiej kategorii zaliczyć jacuzzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna udostępnienia danych osobowych ZUS przez urząd pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaka jest różnica na gruncie prawa podatkowego pomiędzy kopią a odpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla wynajmu łodzi, razem z usługą sternika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak długo zachowuje ważność protokół z narady koordynacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jakiej wysokości odprawa emerytalna przysługuje nauczycielowi, który zatrudniony jest na 1 i 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie powinny zostać podjęte działania, jeśli szpital nie posiada agregatu prądotwórczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jakie przepisy określają zasady ustalania zawodów, w których będzie kształciła szkoła branżowa I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakim terminem ostatecznym odbioru nasadzeń organ jest zobowiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jaki organ powinien wystawić zaświadczenie o bezskuteczność egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy świadczenie 500 plus zostało wypłacone na nieprawidłowe, istniejące konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą podmiotowej, który przejął do niej prawo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r., jeśli spółka w ogóle nie prowadziła ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości zakupione do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować nabycie świadectw efektywności energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z wystawianiem skierowań na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakich kontach ją zaksięgować fakturę wystawioną w 2019 r. za usługi wykonane w grudniu 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne