Jak powinno się prowadzić postępowanie administracyjne, gdy nieruchomość znajdująca się w zasięgu oddziaływania na wypisach z rejestru gruntu w rubryce "właściciel" posiada zapis "Skarb Państwa"?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinno się prowadzić postępowanie administracyjne, gdy nieruchomość znajdująca się w zasięgu oddziaływania na wypisach z rejestru gruntu w rubryce "właściciel" posiada zapis "Skarb Państwa"?

Czy w takim przypadku zastosowanie mają przepisy art. 401 ust. 8 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod., o nieregulowanym stanie prawnym?

Urząd prowadzi postępowanie na podstawie art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

Czy taką nieruchomość można traktować jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX