Czy jest dopuszczalne przeprowadzenie pomiarów emisji na jednej maszynie, jeśli w zakładzie znajduje się kilka identycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest dopuszczalne przeprowadzenie pomiarów emisji na jednej maszynie, jeśli w zakładzie znajduje się kilka identycznych?

Zakład będzie ubiegał się o pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza. Posiada kilka identycznych maszyn klejarskich, zaopatrzonych w indywidualne wyciągi gazów procesowych, przy czym każda maszyna posiada ten sam wentylator wyciągowy oraz emitor o identycznych parametrach.

Czy w związku z powyższym można wykonać pomiar emisji tylko na jednym emitorze i potraktować go jako pomiar wstępny (maszyny już działają), który może być wykorzystany do oceny emisji dla całej instalacji (czyli założyć, że jeśli maszyny pracują na takich samych parametrach, emisja będzie zbliżona)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX