Questions and answers

Czy wraz z przejęciem zakładu pracy zmieniają się warunki wynagradzania przejmowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy wykonanie muralu można zaksięgować w bieżące koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można dopuścić do pracy pracownika ze stwierdzoną chorobą zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wniesienie aportem nieruchomości do spółki z o.o. w zamian za udziały podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi najmniejsza, dopuszczalna wysokość kondygnacji przyziemia budynku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy przechowywanie faktur w formie elektronicznej w postaci archiwum na dyskach lub trwałych nośnikach jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy koszty związane z obsługą kart przedpłaconych zakupionych dla pracowników mogą być finansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy wyrównać od daty wskazanej w prawomocnym wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy umowę wynajmu budynku, z opcją przedłużenia, należy kwalifikować jako leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy umowę najmu części nieruchomości na czas określony należy kwalifikować jako leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto powinien podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR chińską fakturę, która nie zawiera numeru, ani NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy decyzję zmieniającą opłatę za pobyt w DPS, OPS zobowiązany jest przesłać do dzieci osoby przebywającej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może przechowywać oryginały zaświadczeń w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy już nie trzeba wnioskować o dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy okres nieobecności pracownika ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób skorygować błędny dokument PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo zaktualizować regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na jakiej podstawie można zaksięgować w PKPiR opłatę z punktu poboru opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie drobnego sprzętu medycznego można zaksięgować jako koszt reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na jakich zasadach premia uznaniowa jest wliczana do średniej urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na jakich zasadach udzielić pracownikowi urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy pracownik osiągnie wymiar urlopu 26 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje pracownikowi z każdego stosunku pracy odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak długo podmiot, który zebrał odpady komunale na początku 2018 r. może je magazynować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy zamierzenie budowlane może być nazwane tylko częściową rozbiórką?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy koszty szkolenia przewodniczącego związków, na którym to uczestniczył w ZZPE musi pokryć pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Od kiedy przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wnuczka, która jest wnioskodawcą w sprawie SZO może być w składzie rodziny swojej matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zmiana podłoża z organicznego na mineralne powinna być ujawniona w ewidencji prowadzonej przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od którego momentu naliczać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto może nakazać odśnieżanie dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jaką gęstość nasypową należy przyjąć dla odpadów metali żelaznych i nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy szkolenia okresowe mogą być realizowane przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zakład fryzjerski musi uzyskać wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, który otrzymał wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczący terenu zamkniętego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dopuszczalne jest pominięcie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy remont budynku wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy awans na stanowisko specjalisty pracy socjalnej jest uznaniowy i podlega ocenie kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jakiej formie organ ma dokonać zmiany nr działki, która omyłkowo została nieprawidłowo wpisana w pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy remont istniejącej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W którym momencie można uznać nieściągalną wierzytelność za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy najem maszyn powyżej 24 miesięcy to import usług czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż grafik i różnych produktów z nadrukami w sklepie internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można zmienić wysokość godzin ponadwymiarowych po zatwierdzeniu już arkusza organizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu przysługujący nauczycielowi, który został dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu wielodzietności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel sprawujący opiekę w świetlicy szkolnej może opiekować się również dziećmi z oddziału przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku, gdy do urzędu wpłynęło pismo o wycofanie wniosku o wydanie zaświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy budowa wewnętrznej sieci zasilającej do dwóch wiat wolnostojących wymagać będzie pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy każda przebudowa drogi wymaga budowy kanału technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak policzyć kwotę obrotu z tytułu sprzedaży części samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować przekazanie części czynszu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały i zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można zażalić decyzję PIP o braku udzielenia zgody na wyłącznie sztuczne oświetlenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne