Questions and answers

Jak rozliczyć notę kredytową od kontrahenta niemieckiego z opisem "wsparcie marketingowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż z Austrii do Niemiec, gdy po drodze wystąpią 2 podatnicy polscy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udokumentować nieodpłatne przekazanie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić wartość godziwą przekazanej, do nowo powstałej spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak uzasadnić brak podziału zamówienia przy przetargu na dostawę dwóch pojazdów w formie leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Jak wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy dla kierownika jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zakwalifikować zakup subskrypcji programu księgowo-finansowego w wyższej wersji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy inwestycja tworzy jeden obiekt inwentarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy można bez konsekwencji podatkowych sprzedać samochód nabyty drogą darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto jest organem właściwym do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w szkolnej stołówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Która szkoła powinna wypłacić nagrodę jubileuszową za 25 lat, jeśli nauczyciel zmieniał miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakie konta zaksięgować rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od kiedy należy liczyć istnieje placu budowy dla potrzeb powstania zakładu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od kiedy zasadne będzie wydanie informacji o przyznaniu ojcu dzieci prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W ilu egzemplarzach powinny być drukowane listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

W jakiej kwocie należy uwzględnić roczny składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód do zasiłku stałego z tytułu posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy cash pooling podlega raportowaniu jako schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dodanie nowych anten lub zwiększenie mocy poszczególnych anten stacji bazowej wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy dodatek na start dla nauczyciela stażysty należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina powinna wydać kolejną decyzję zobowiązującą osobę do ponoszenia pełnej opłaty za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy istnieją podstawy prawne do rozpatrzenia wniosku o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy istnieją przepisy określające minimalną wysokość stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy Koło Gospodyń Wiejskich prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli wszystkie dochody przeznacza na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszty transportu można wykazać na tej samej fakturze, co transakcję WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy likwidacja istniejących lagun osadowych może nie mieć wpływu na wartość początkową nowej stacji zrzutu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy lokal użytkowy, wydzielony na własność, musi być pomieszczeniem na pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy możliwe jest otrzymanie przez pracownika dwóch odpraw emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie nieostatecznej decyzji pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie decyzji odmowy wydania pozwolenia na budowę na podstawie art. 32 ust 4 pkt 2 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można przyznać usługi opiekuńcze dla wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można zaliczyć w koszty odsetki od pożyczki u wspólnika spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy najemca gminnych nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy w drodze decyzji odmówić dłużnikowi alimentacyjnemu rozłożenia zaległości na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nocleg zapewniony cudzoziemcowi jest jego przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nowy nabywca może skorzystać z wydanej wcześniej decyzji na przebudowę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy odszkodowanie za nieterminowe wykonanie usługi szkolenia finansowanego z funduszy unijnych jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien poczekać na decyzję SKO w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zajęcia z dzieckiem w systemie specjalistycznej pomocy pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podziału działki rolnej można dokonać na podstawie art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy udzielone promesy powinno się wykazywać w ewidencji pozabilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Soprych Maciej | Aktualne